För att kunna visa och publicera videofilmer i konstkalender.fi-tjänsten och i evenemangen under jubileumsåret Finland 100 utarbetar videoproducenterna och utgivaren (TPO-förbundet, Förbundet för grundläggande konstundervisning i Finland rf.) avtal i enlighet med lagar om upphovsrätt samt personuppgiftslagen. Avtal ingås med upphovsmännen till videofilmerna [t.ex. filminspelning och klippare], med dem som skapat innehållet i verken [t.ex. kompositör eller koreograf] samt med artisterna. Avtalen och tillstånden för personer under 18 år undertecknas av vårdnadshavarna.

 

Avtalsmodellerna utarbetade av TPO-förbundet (kan laddas ned på www.artsedu.fi/fi/suomikalenteri] är fritt tillgängliga. I dem har också beaktats förevisningen av videofilmerna i lokala evenemang och i publikationer.

 

Publiceringstillstånden kan göras som tillsvidaretillstånd eller som tidsbegränsade tillstånd. Observera att TPO-förbundet endast kan ingå tidsbegränsade tillstånd (2-5 år) i de fall videofilmen innehåller musik som berörs av Teosto-ersättningar.

TPO-förbundet ingår inga avtal om videofilmen publiceras på producentens egen webbsida / publiceringskanal  och länkas till sidan konstkalender.fi. I detta fall ansvarar producenten och den som publicerar videon för att personuppgiftslagen och upphovsrättslagen följs.